Historie firmy

Firma zahájila svoji činnost dne 1.6.1992, a to formou sdružení fyzických osob bez právní subjektivity, za jmény společníků ( Kašpar + Zeman ) s dodatkem – sdružení K + Z. Dodatek byl později změněn na sdružení HOLZ-TREND.

Činnost byla provozována v najatém objektu bývalé školy ve Smetanově Lhotě č.144. Dne 31.10.1994 byl tento objekt odkoupen a následně byly provedeny stavební úpravy ( přistaveny dílna CNC, sklad výrobků a byla provedena nástavba kanceláří ).

S platností od 14.11.1997 bylo sdružení transformováno na společnost s ručením omezeným, HOLZ-TREND Smetanova Lhota č.144. K tomuto datu byla společnost zapsána v odchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddil C, vložka 7299 (IČO: 25169441 ) a současně registrována u Finančního úřadu v Písku ( DIČ: CZ25169441 ).